…
…
…
…
16 Kasım 2022, Çarşamba Ankara, TÜRKİYE

Bakanımız Derya Yanık Başkanlığında Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ilk toplantısı Gerçekleştirildi


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulumuz, gerek politika oluşturma gerekse planlama ve uygulama açılarından son yıllarda yürütülen etkili ve iz bırakan çalışmalara ivme kazandırmak için önemli bir mecradır.” dedi

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ilk toplantısı Bakan Derya Yanık başkanlığında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Yanık, dünya genelinde 1 milyarı aşkın engellinin bulunduğunu ve Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 6,9'unun engelli olduğunu bildiren Yanık, kurulun, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görev ve yetki alanlarında engellilik politikaları ve hizmetlerinin oluşturulması ve sunulmasında önemli sorumluluk taşıdığını söyledi.

Yanık, engellilerin toplumsal hayatın her alanına eşit, etkin ve doğal katılımlarının sağlanmasını ana hedef olarak belirlediklerini vurgulayarak, engellilerin haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirler ve çeşitlendirilen hizmetlerin imtiyaz ya da lütuf değil, hayata aktif katılmaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"2030 Engelsiz Vizyon" belgesi

Yanık, ülkenin 2030'a kadar tüm politika ve hizmetlerinde engellilik açısından yol haritası olacak "2030 Engelsiz Vizyon" belgesini hazırladıklarını hatırlattı.

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun engelli vatandaşların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulduğunu belirterek, "Kurulumuz, gerek politika oluşturma gerekse planlama ve uygulama açılarından son yıllarda yürütülen etkili ve iz bırakan çalışmalara ivme kazandırmak için önemli bir mecradır. Kurulumuzun engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamındaki görevlerini ise şöyle sıralayabiliriz; İdari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,  kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, strateji belgesi ve eylem planları hazırlamak/ hazırlatmak ve onaylamak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. Bu görevler çerçevesinde oluşturulan Kurul üyelerine, görev alanlarımız açısından çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Engellilik konusunda bir rehber niteliği taşıyan ve tarafı olduğumuz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile 2030 Engelsiz Vizyon Belgemiz Kurulumuzun yapacağı çalışmaların en önemli dayanağıdır. Kurulumuz, 3 Aralık 2022’te ilan edilecek ilk 3 yıllık Ulusal Engelli Hakları Eylem Planı ve eylem planının izlemesinden sorumlu olacaktır.”

“Kamuda çalışan engelli sayısını 11 kat artırarak 66 bine yükselttik”

Bakanlık olarak “kimseyi geride bırakmamak” gibi bütüncül bir bakış açısıyla olaylara baktıklarını vurgulayan Bakan Yanık, daha önce örneği görülmemiş bir gayretle engelli vatandaşların da her alanda temsil edilmelerini sağlamak üzere var güçleriyle çabaladıklarını ifade etti. Bakan Yanık, “Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri, doğrudan üretime katılmaları. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam ağını güçlendirmekten geçiyor. 2012’de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi E-KPSS’yi hayata geçirdik. Bu sayede, 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken, bugün bu sayıyı tam 11 kat artırarak 66 bine yükselttik.” İfadelerini kullandı.

Engelsiz bir hayat için hem çeşitlilik hem sayı hem de kalite bakımından çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Yanık, "Sevinçle ve mutlulukla görüyoruz ki engelli bireylerin hayat standardının yükseltilmesi bakımından dünyada örnek olabilecek bir ülke konumuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gurur verici başarıda, temsil ettiğiniz kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının özverisi ve gayretinin büyük payı var. Bu kurul, bu çalışmaların aslında bütün kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ile ve ortak bakışla koordineli yürümesi için oluşturulmuş kuruldur. Buradan çıkacak sonuçların hem Bakanlıklarımız açısından ama daha önemlisi engelli vatandaşlarımızın hayat kalitelerinin yükseltmesi bakımından çok önemli sonuçlara vesile olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve engellilerle ilgili bakış açısı en başından beri çok açık. Çalışmalarımızda çok önemli bir motivasyon sağlıyor." diye konuştu.