…
…
…
…
26 Mayıs 2022, Perşembe İstanbul, TÜRKİYE

Bakan Yardımcımız Rıdvan Duran Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayına Başkanlık Etti


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Rıdvan Duran, Bakanlığımızca, bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takip edildiği ve ailelerin eğitilerek desteklendiği  “Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı” geliştirilmesi hedeflenmektedir, dedi.

Bakan Yardımcımız Rıdvan Duran Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi çalıştayına başkanlık etti. Konu ile ilgili tüm tarafların etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla çalıştay düzenlendiğini, sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve görüşlerini, sahadan gözlemlerini aldıklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Duran sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla ve hizmetlerimizle, vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya ve sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil niteliği ve kaliteyi arttırmaya daha bütüncül ve daha sistematik bir yaklaşımla devam ediyoruz.

Erken müdahale, gelişimsel gecikme ya da yetersizliğe karşı gebelik öncesinden itibaren yeni doğan ve küçük çocukların risk durumlarının belirlenerek bu riskleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu tedbirler alınmasını sağlamak ve erken tanı, erken sağlık, erken eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sistemli bir müdahale zincirinde sunulmasını ifade eder.

Erken dönemde tanılanan ve sosyal hizmetlere erişim hakkı kazanan çocuklar için sunulacak yeni bir hizmet alanı da erken müdahale hizmet alanı olacaktır.

Erken dönemde tanılanan çocukların sağlık hizmetlerine erişimlerinin yanı sıra aile destek programının kurularak bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takip edildiği ve ailelerin sürece dâhil edildiği “Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı”nı hayata geçireceğiz.

Bizler tüm bu hizmetlerimizi yürütürken ve politikalarımızı belirlerken siz değerli sivil toplum temsilcilerinin desteğini önemsiyoruz. Öğleden sonraki oturumda sizlerin gerçekleştireceği sunumları dinleyerek ve yapacağımız istişareler ile sizlerin saha tecrübelerinizi, değerlendirmelerinizi alarak fikir alışverişinde bulunacağız. Yaptığımız bütün işlerin, vatandaşlarımıza faydalı olması ve katkı sunmasını temenni ediyorum.” dedi.

Uluslararası iyi uygulamalar sunumunun ardından çalıştayın ikinci bölümüne Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürümüz Elmas Esra Ceceli’nin başkanlığında devam edildi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri söz alarak; sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin desteklenmesi ve hizmetlere erişim alanında mevcut rolü, sivil toplum kuruluşlarının etkin olarak sürece dâhil olup ailelere destek sağlayabilmeleri açısında nelerin gerekli olduğu ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi gereken alanların neler olduğu konusunda görüş ve değerlendirmelerini aktardılar.

Genel Müdürümüz Elmas Esra Ceceli, çalıştayda alınan görüş ve önerilerin raporlanacağını ve Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak, UNICEF Türkiye Ofisine ve tüm katılımcılara katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.