…
…
…
…
…
…
22 Mayıs 2023, Pazartesi Ankara

Kendi Kendine Yardım ve Fazlası Eğitimi Başladı


Başkanlığımız koordinasyonunda, Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  iş birliğinde düzenlenen "Kendi Kendine Yardım ve Fazlası Eğitimi” programının 2. grup eğitimi başladı.

22-26 Mayıs 2023" tarihleri arasında Ankara'da beş gün sürecek olan Programa, Bakanlığımız taşra teşkilatında afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek ekiplerinde çalışan 50 meslek elemanı katılım sağladı. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Kendi Kendine Yardım ve Fazlası Programı, içeriği kabul ve kararlılık terapisine (ACT) dayanan; geliştirilirken, ruhsal bozuklukları olan bireyler değil, zorluklarla karşılaşan, acil durumlar, çatışma ortamları gibi zor şartlarda yaşayan yetişkin bireyler için yardım hedeflenen, kanıta dayalı ölçeklenebilir bir psikolojik müdahale programdır.

 

Eğitimle beş oturumda, beş beceri kazandırmak hedeflenir; Bunlar;

  1. Dünyayla Bağlantı Kurma Becerisi

Dünyayla bağlantı kurma becerisi, yoğun duygusal olaylara takılı kalmak yerine dikkati şimdiki ana geri getirebilmeyi sağlar.

  1. Sıkıntı Veren Düşünce ve Hislerden Uzaklaşma Becerisi

Sıkıntı veren düşünce ve hislerden uzaklaşma, dünyayla bağlantı kurma becerileri üzerine kuruludur. Sıkıntı veren düşünce ve hislerden onları fark ederek ve adlarını koyarak uzaklaşmayı ve ardından şimdiki ana yeniden odaklanmayı içerir.

  1. Değerlerine Uygun Hareket Etme Becerisi

Kişisel değerleri tanımayı ve değerlere uygun şekilde davranmayı içerir.

  1. Nazik Olma Becerisi

Kişinin kendisine ve başkalarına karşı nazik olmayı içerir.

  1. Sıkıntı Veren Düşünce ve Hislere Yer Açma Becerisi

Sıkıntı veren düşünceleri ve hisleri fark etmeyi ve adlarını koymayı ve onlarla savaşmak yerine akla gelip gitmelerine izin vermeyi içerir.