…
…
…
17 Ocak 2024, Çarşamba Ankara

“II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı” Ankara’da düzenlendi.


15 - 17 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çalıştay’ın açış konuşmalarını Bakanımız Sayın Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Sayın Malti GANDHI yaptı.

Sayın GÖKTAŞ konuşmasında, Çalıştayın ilkinin 2020'nin Şubat ayında yapıldığını anımsatarak koruyucu aile sisteminin biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocuklar için bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Koruyucu aile sistemiyle, hayatının başında zorluklarla yüzleşen çocuklara güvenli bir liman sunulduğunu anlatan Sayın GÖKTAŞ, koruyucu aileliğin bir hizmet modelinden, bir sistemden çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Çalıştaya; Bakanlığımız taşra teşkilatında çocuk alanında görev yapan 11 meslek elemanı ile 36 merkez teşkilatı katılımcısı, dış paydaş kurumlardan 36 katılımcı, 10 koruyucu aile, koruyucu aile yanında yetişen 2 genç, üniversitelerden 7 eğitimci ve Milletvekili Sayın Seda Gören BÖLÜK olmak üzere toplam 102 kişi katıldı.

Çocukları koruma sisteminin ve koruyucu aile hizmetinin güçlendirilmesi, geçici koruyucu aile sisteminin tasarlanması ve pilot illerde uygulamaya başlanması ile kurumlar arası koordinasyonunun güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen Çalıştay’da;

- Çok sektörlü koordinasyon çerçevesi ve stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunulması,

- Çocuk koruma sisteminin ve koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesi için kamu kurumlarından, akademisyenlerden, hizmetten yararlananlardan ve sivil toplum kuruluşlarından görüş ve öneri alınması,

- Geçici koruyucu aile hizmetlerinin tasarlanması ve pilot illerde uygulanmaya başlanması için öneriler geliştirilmesi,

- Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik ortak stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çalıştay kapsamında alanında uzman akademisyenlerin moderatörlüğünde, yedi ayrı çalışma grubunda;

  • “Koruyucu Aile Birim Yapılanmaları ve Standartlaşma.”
  • “Modeller ve Profesyonelleşme.”
  • “Kurumlar Arası Koordinasyon ve İş Birliği.”
  • “Çocuklara ve Ailelere Sağlanan Destek Mekanizmaları.
  • “Dijitalleşme ve  Yeni Medya”
  • “Koruyucu Aile Hizmetinin Hukuki Boyutu.”
  • “Koruyucu Aile Hizmetinin Tanıtımı ve Farkındalık Çalışmaları”

konuları ele alındı.