…
…
…
24 Temmuz 2023, Pazartesi Antalya

Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Elemanları için Değerlendirme Çerçevesi Rehberi Eğitici Eğitimi Başladı


24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında beş gün sürecek olan eğitime, Bakanlığımız merkez ve teşkilatında görev yapmakta olan 56 meslek elemanı katılım sağlarken programın açılış konuşmalarını Kalite ve Hizmet Planlama Daire Başkanı Sayın Hüsne Betül ÖZDÜZEN TEKER ile UNİCEF Türkiye Temsilcisi Sayın Elif ÇAKIR yaptı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliği ile yürütülen “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında risk altındaki çocukların ilk kabul ve değerlendirme süreçlerine ilişkin mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi, ülkelerin çocuk koruma sistemleri ve karar destek mekanizmalarının incelenmesi ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çocuk koruma sisteminde karar destek mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında “Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Elemanları için Değerlendirme Çerçevesi Rehberi” hazırlanmıştır. Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Elemanları için hazırlanan rehber dokümanın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çocuk koruma alanında vaka yönetimi sürecinde görev alan tüm sosyal çalışma görevlilerinin eğitimleri alması ile personelin mesleki bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda 28 Şubat-4 Mart 2022, 21-25 Mart 2022, 30 Mayıs-3 Haziran 2022, 13-17 Haziran 2022, 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde 5 grup halinde gerçekleştirilen eğitim programları toplam 498 personelin katılımı ile tamamlanmıştır.

Proje kapsamındaki çalışmalar ile eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için eğitici eğitimleri planlanmıştır. Bu doğrultuda; KIZILAY ve UNICEF iş birliği ile düzenlenen ve çocuk koruma alanında görev yapan 160 personelin katıldığı eğitici eğitimi programları 2022 yılında tamamlanmıştır.

Eğitici eğitimini tamamlayan personele yönelik süpervizyon programlarının 17-21 Temmuz, 24-28 Temmuz ve 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanması planlanmakta olup birinci süpervizyon programının 17-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Ankara’da tamamlanmasının ardından eğitimin ikinci süpervizyon programı 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.