…
…
…
…
…
21 Aralık 2023, Perşembe Antalya

“Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Toplantısı" Gerçekleştirildi.


Bakanlığımızın hizmet içi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı 16-20 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde il müdürlüklerinin 2023 yılı içerisinde personele yönelik gerçekleştirilmiş oldukları eğitim faaliyetlerinin verileri talep edilerek incelenen veriler doğrultusunda her coğrafi bölgeden bir il olmak üzere iyi örnek sunumları da Toplantının gündemine ekledi.

Bu kapsamda Akdeniz Bölgesini temsilen Antalya ili, Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Iğdır ili, Ege Bölgesini temsilen Aydın ili, Güney Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Şırnak ili, İç Anadolu Bölgesini temsilen Eskişehir ili, Karadeniz Bölgesini temsilen Samsun ili, Marmara Bölgesini temsilen Kocaeli ili temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı, Başkanlığımız ve Bakanlığımız Birimleri tarafından yapılan 2024 yılı hizmet içi eğitim planı değerlendirmelerin ardından sona erdi.