17 Kasım 2023, Cuma

Özelleştirme Kapsamında Bakanlığımız Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


Özelleştirme Kapsamında Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına atanması teklif edilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 20.11.2023-01.12.2023 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. GEREKLİ BELGELER
 • Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Kimlik fotokopisi,
 • Öğrenim Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),
 1. a) Öğrenim belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
 2. b) Yurt dışındaki bir okuldan mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

3- Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, diğer erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)

 • Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),
 • Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler
 1. E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (kare kodlu),
 2. b) Kamuda görev yapan/yapmış olanların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan ve statüsünü gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),
 3. c) SGK’dan alınan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanmadığına ilişkin Belge

6-   Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

7-   Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, önlü arkalı tek sayfa olacak şekil imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

8-   3 adet vesikalık fotoğraf,

9-  Belgeler yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

 1. AÇIKLAMALAR

10-  Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca alım ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar, belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında atamaları yapılarak göreve başlatılacaktır.

11- Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan aday atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

12- Atanmak için gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup  gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.          

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

Belge Teslim Adresi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2177. Sk. No:10/A Kat:5 06510 Çankaya/ANKARA