23 Haziran 2023, Cuma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Tercih Duyurusu


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav süreci 20.12.2022 tarihinde başlamış olup,  geçerli mazeretleri sebebiyle sözlü sınava katılamayan adayların 02.05.2023 tarihinde sözlü sınava alınmaları ile tamamlanmıştır.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18 inci madde “(1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir.” hükmüne göre 29.05.2023 tarihi itibarıyla sınav sonuçlarına itiraz süreci başlamış olup, adayların yapmış oldukları itirazlar sınav kurulunca değerlendirilerek nihai sınav sonuçları personel portala yüklenmiştir.

 

Adaylar nihai sınav sonuçlarını personelportal.aile.gov.tr adresinden şifre ile giriş yaparak görüntüleyeceklerdir.

 

Tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercihlerini 03.07.2023 tarihinde başlayıp 07.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar personelportal.aile.gov.tr adresi üzerinden bildireceklerdir. 07.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar tercihlerde değişiklik yapılabilecek olup bu sürenin bitiminden sonra tercihlerle ilgili değişiklik yapılamayacaktır. Belirtilen sürelerde herhangi bir nedenle tercih yapmayan veya tercih yapma hakkı olan ve bu hakkı kullanmayan personele ikinci bir tercih hakkı tanınmayacaktır.

 

Tercih işlemi için Personel Portalda sol panelden sırasıyla “Sınav İşlemleri” , “Tercih İşlemi”  daha sonra “Tercih Yap” tıklanarak tercih ekranı açılacaktır.

 

Tercih yapmaya hak kazanan aday ilan edilen kadrolar için en az 1 en çok 20 tercih yapabilecektir. Tercihlerin yapıldığı ekrana geçmeden önce “Tercih Dışı Atama İsteği”nin seçilmesi gerekmektedir. Tercihime yerleşememem durumunda atanmayı ‘kabul ediyorum’ , ‘kabul etmiyorum’ seçeneklerinden biri seçilerek kaydedilmelidir. Tercihlerin yapıldığı ekran bu aşamadan sonra görüntülenecektir. “Tercih Dışı Atama İsteği” tercihlerin yapıldığı ekrana geçildiğinde güncellenebilecektir.

 

Tercihler sırası ile seçilerek “Tercih Ekle ve Kaydet” butonu ile kaydedilecek olup tercihlerin sırası değiştirilebilecektir. Adayın tercihlerini yaptıktan sonra tercih işleminden vazgeçmesi, tercihlerini iptal etmek istemesi halinde Personel Portalda sol panelden sırasıyla “Sınav İşlemleri” , “Tercih İşlemi”  daha sonra “Sil” butonu ile başvurunu silmesi gerekmektedir.

 

Tercih işlemini tamamlayan personelin tercih formunun imzalı bir nüshasını merkezde görev yaptığı birimin, taşrada İl Müdürlüğünün personel birimine birim özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere iletmesi gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralamasındaki sırasına ve tercihlerine göre atanacaktır. Tercih sonuç duyurusu Bakanlığımız web sayfasında yayımlanacak olup; sonuçlar personelportal.aile.gov.tr adresinden görüntülenecektir, ayrıca tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

Not: 09.11.2022 tarihinde yayımlanan boş kadro dağılımı listesinde Adıyaman iline 2 adet Kuruluş Müdürü kadrosu ilan edilmiştir. Adıyaman ilinde boş kadro bulunmadığından 1 adet Kuruluş Müdürü Hatay iline 1 adet Kuruluş Müdürü Kahramanmaraş iline kaydırılmıştır.

 

İlgililere duyurulur.