29 Mayıs 2023, Pazartesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuç Duyurusu


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 02.05.2023 tarihinde mazereti nedeniyle sözlü sınavına katılamayan adayların mülakata alınmasıyla sınav süreci tamamlanmıştır.

Adaylar sözlü sınav notunu ve başarı durumunu (https://personelportal.aile.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda adaylar bu gün dahil on iş günü içerisinde sınav sonucuna itirazda bulunabilecektir.

İlgililere duyurulur.