31 Temmuz 2023, Pazartesi

Bakanlığımız ile RTÜK, Çocuk ve Aile Dostu Yapımları Ödüllendirmek İçin Çalışmalara Başladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, RTÜK iş birliğinde yapılacak bu çalışma kapsamında ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarının teşvik edilmesi amaçlanıyor..

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar 1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yayınladıkları yapımlarla aile ve çocuk dostu yapım ve dizi teşvik ödülleri için başvuru yapabilecektir. Başvuru yapacak yayıncılar için son tarih 30 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Yapım ve dizilere ilişkin başvurular RTÜK resmî internet sitesinde yer alan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri (https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr/) bağlantısı içerisindeki başvuru formu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara, seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları kategorilerinde çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecektir. Başvuruların nihai değerlendirilmesi 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığımız ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından yapılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde 2023 yılından itibaren Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri verilmeye başlanacaktır. Teşvik ödülünün amacı aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin yayınlanmasını teşvik ederek radyo ve televizyonlarda yayınlanacak programların aile ve çocuk dostu olması niteliğini arttırmaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI:


- Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 8 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
- Yapımların Üst Kuruldan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanmış olması şarttır.
- Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca yapılan bu duyuruyu takiben 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki değerlendirme dönemi içerisinde yayınladıkları yapım ve dizilerle Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödüllerine başvurabilirler.
- Son başvuru tarihi 30 Eylül 2023’tür.
- Yapım ve dizilere ilişkin başvurular RTÜK resmî internet sitesinde yer alan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri bağlantısı içerisindeki başvuru formu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Yapıma ilişkin örnek yayın kaydının yüklenmesi sırasında .zip uzantılı sıkıştırılmış dosya formatı kullanılacaktır.

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ:


- 2023 yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri dizi, film, haber, belgesel,
çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence
programları olmak üzere on kategoride verilecektir.
- Seçici Kurulun herhangi bir kategoride ödül vermeme hakkı saklıdır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve ÖDÜL:


- Yapım ve dizilere ilişkin başvurular; RTÜK internet sitesinde yer alan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri bağlantısı içerisindeki eksiksiz olarak doldurulacak olan başvuru formu ve medya hizmet sağlayıcının yayın kayıtları esas alınarak değerlendirilecektir.
- On kategoride verilecek teşvik ödüllerin toplam tutarı en fazla 15.621.000-TL olarak belirlenmiştir.
- 30 Eylül 2023 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular ile eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurulca yapılacaktır.
- Her bir kategoride ödüle değer görülecek yapım ve dizilerden dereceye girenlere Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülü verilecektir.
- Ödüller Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygun görülecek yer, zaman ve usulde sahiplerine verilecektir.

 

Başvuru Linki:

https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr/

Duyuru Bilgi Dosyası Linki:

2023 YILI AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ DUYURUSU