30 Ocak 2023, Pazartesi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV (2022/2) SORULARINA YAPILAN İTİRAZLAR VE YAZILI SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ DUYURU


  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümü 15.01.2023 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilmiş olup yazılı sınav soruları ile cevap anahtarları 16.01.2023 Pazartesi günü Bakanlığımız internet ana sayfasından yayımlanmıştır. 16.01.2023-19.01.2023 tarihleri arasında yazılı sınava katılan adaylardan sınav sorularına itiraz dilekçeleri alınmış ve bu dilekçeler 20.01.2023 ve 24.01.2023 tarihlerinde, yazılı sınavı yapan Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine (GAZİÖDM) gönderilmiştir. Yazılı sınav soruları ile ilgili beş (5) itiraz dilekçesi 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında değerlendirilmiş ve 30.01.2023 tarihinde GAZİÖDM tarafından hazırlanan İtiraz Raporu ile Yazılı Sınav Sonuçları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilmiştir. Aşağıdaki linklerde İtiraz Raporu ile Yazılı Sınav Sonuçları yer almaktadır.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ilanının “Değerlendirme” başlıklı 5.1 inci maddesinde aynen “Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır” denilmekte olup aşağıda yayımlanan linklerde mevcut listelerden; Gruptan ilk 75 (yetmiş beş), 2.Gruptan ilk 6 (altı) aday yazılı sınavda başarılı sayılmışlardır.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümüne katılan adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 30.01.2023-03.02.2023 tarihleri arasında, GAZİÖDM’nin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesindeki TR37 0001 2001 2940 0044 0000 20 IBAN numaralı hesabına 150 TL yatırmak ve bu işe ilişkin banka dekontunu eklemek suretiyle tanzim ettikleri dilekçeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bakanlığına yapacaklardır. Süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin dilekçeler 06.02.2023 tarihinde GAZİÖDM’ye incelenmek üzere gönderilecektir. Yazılı sınav sonucuna itiraza ilişkin dilekçeler GAZİÖDM tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 09.02.2023 tarihinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilecektir. İtiraz durumunda yazılı sınav kesin sonuçları 10.02.2023 Cuma günü Bakanlık ana internet sayfasında (aile.gov.tr) yayımlanacaktır. İtiraz olmaması durumunda ise 06.02.2023 Pazartesi günü aşağıdaki linklerde yer alan listelerin kesin sonuç listeleri olduğu Bakanlık ana internet sayfasından (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır. TC kimlik numarası, adı, soyadı ve adres belirtilmeyen, imza olmayan, banka dekontu eklenmeyen ve itiraz gerekçesi olmayan dilekçeler yanında faksla gönderilen itiraz dilekçeleri ile süresi geçtikten sonra verilen itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümüne katılan adaylar, kendilerine ait cevap formlarına https://basvuru.gazi.edu.tr/ internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Linkler

İtiraz Raporu

1.Grup Yazılı Sınav Sonuçları (Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları)

2.Grup Yazılı Sınav Sonuçları (Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji bölümleri mezunları)