27 Temmuz 2022, Çarşamba

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

 

SINAV BAŞVURUSU:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaatlar; Bakanlığımız Personel Yönetim Sisteminde (PYS) kayıtlı bilgiler esas alınarak 29/07/2022 tarihinde başlayacak 08/08/2022 tarihinde mesai bitimi (Saat 18:00’de) sona erecektir.

 

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 24/09/2022 tarihinde Saat:10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

 

SINAV KONU BAŞLIKLARI

Gruplara göre sınav konu başlıkları ve soru dağılımı için tıklayınız.

 

ATAMA YAPILACAK KADROLAR:

Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derece aralığı ve sayısı için tıklayınız.

 

NİTELİKLER:

Niteliklerin yer aldığı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

DİĞER HUSUSLAR:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimi, duyuru veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve tebligat niteliğinde olacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

 

Not: İlan edilen unvanların il, kuruluş ve derece dağılımı tablosu tercih ilanı ile birlikte www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.