02 Ağustos 2019, Cuma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 10.06.2019 - 04.07.2019 tarihlerinde yapılmış olup, mazeretleri sebebiyle sözlü sınava katılamayan adaylar için 16.07.2019 tarihinde sözlü sınava alınması ile sınav tamamlanmıştır.

Adaylar sözlü sınav notunu ve başarı durumunu kurumsal bağlantısı bulunan bilgisayarlardan bağlanarak Bakanlığımız intranet adresinden öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav sonucunu buradan (https://intra.ailevecalisma.gov.tr/) öğrenebilirsiniz.

Sıralama puan ve sonuçları, tercih duyurusu ile birlikte itiraz ve değerlendirme sürelerinin bitiminde ilan edilecektir.

İtirazlar 10 iş günü içinde alınacak olup sınav kurulunca incelenecektir. İnceleme ve karar sonuçları da 10 iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığınca itiraz sahiplerine bildirilecektir.