24 Nisan 2019, Çarşamba

5510 Sayılı Kanunun Geçici 66 ncı Maddesi Kapsamında, Bakanlığımız Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananların Atamalarının Yapılması İçin İstenilen Belgeler


AÇIKLAMALAR

5510 Sayılı Kanunun Geçici 66 ncı Maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca 11/04/2019 tarihinde gerçekleştirilen atama teklif kurası sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı’na (İşçi ve Sözleşmeli Şubesi; Emek Mh.17. Cadde No:13 C Blok K:3 Emek/Çankaya/06520 ANKARA) 03/05/2019 tarihine (mesai bitimi) kadar başvurmaları gerekmektedir.


Tebliğ olunur.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanının aslı yada onaylı örneği,
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği,
3) 4 adet vesikalık fotoğraf,
4) Erkek adaylar için Askerlik Durumuna dair yazılı belge,
5) Adli sicil belgesi (e-devlet),
6) AÇSHB Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu,
7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Eksiksiz bilgisayar ortamında doldurulup, 2 nüsha halinde çoğaltılıp, her birine vesikalık fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak tek sayfaya sığacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.)
8) Atama belgesinin internet çıktısı,

NOT: Adaylar, onaylı örneği istenen belgelerin aslını ibraz ederek, fotokopisi ile başvurmaları durumunda, belgeler Bakanlığımızca onaylanacaktır. Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.