…
…
…
…
…
11 Aralık 2023, Pazartesi Antalya

DESTEK HİZMETLERİ PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI


Başkanlığımızda görev yapan personele Protokol Kuralları, Resmi Yazışma Kuralları, EBYS- Belge Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Etkili İletişim Teknikleri ve Stresle Başa Çıkma Teknikleri konuları ile ilgili 28 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında Antalya ilinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.