…
…
…
…
05 Temmuz 2022, Salı Ankara, Türkiye

Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği Çalıştayı Başladı


Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği Çalıştayı Ankara’da yapılıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNİCEF işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Bakanlık ve illerde bu alanda görev yapan çalışanlar ile sivil toplum temsilcileri katılıyor.

 Aile Odaklı Hizmetlere Öncelik

Çalıştayın açılışında konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin, Bakanlığın çocuklara yönelik hizmet politikalarını aile odaklı yaklaşım ekseninde yürüttüğünü belirterek, “çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince öncelikle aile yanında desteklenmesini bir hak olarak görüyor, ailenin güçlenmesi ve çocuğun yaşam şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları hayata geçiriyoruz” dedi.

Nitelikli Bakım ve Eğitim Hakkı

Erken çocukluk döneminde çocuğa sunulan hizmetlerin çocuk ve toplum açısından önemine değinen Şahin, çocukların en önemli ihtiyaçlarından birinin kaliteli ve nitelikli bakım ve eğitime erişim olduğunu kaydetti. Son yıllarda erken çocukluk döneminin öneminin anlaşılmaya başladığını belirten Şahin, Bakanlık olarak bu alanın önemli bir aktörü olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öncelikli Gruba Kontenjan

Bakanlık denetiminde 81 ilde, 172 binin üzerinde kapasite ile 2 bin 500’e yakın kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulübünün hizmet verdiğini kaydeden Genel Müdür Şahin, bu kuruluşlardan aktif olarak 95 bine yakın çocuğun hizmet aldığı bilgisini verdi. Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu kuruluşların kapasitesinin %3’ünün ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, şehit ve gazi çocukları gibi dezavantajlı gruplardaki çocukların faydalanması için ayrıldığını söyledi.

MEB ile Protokol

Bakanlığının paydaş kurumlarla da çalışmalar yaparak çocukların erken çocukluk eğitimi erişimine destek oluğunu ifade eden Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında sosyal yardımlardan yararlanan ailelerin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarının anaokulu ücretlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacağı bilgisini verdi.

Yönetmelikte Revize

Erken çocukluk dönemi çalışmalarını daha ileri taşımak için özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin işleyişi konusunda sahadan gelen öneri ve talepleri dikkate aldıklarını ifade eden Şahin konuşmasına şöyle devam etti: “Süreç içerisinde yönetmelik ile ilgili olarak il müdürlüklerimizden, sivil toplum kuruluşlarından, kuruluş çalışanlarından, yöneticilerinden ve ailelerden Bakanlığımıza farklı talepler ve öneriler iletildi. Bakanlık olarak bu talepleri değişen ve gelişen hayat koşulları karşısında değerlendirdik, ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik yönetmelikte düzenleme yapma gerekliliği duyduk.

Bugün erken çocukluk dönemi bakım ve eğitimine verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 2015 yılında yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği’ni günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

Yeni yönetmeliğe dair mevzuat çalışmalarımıza üç yıl önce başladık ve Bakanlığımıza iletilen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda yönetmelik taslağımızı şekillendirdik. Bu çalıştayda, siz değerli katılımcıların katkılarıyla çocuklarımızın, ailelerin, alandaki tüm çalışanların ortak yararını gözeterek yeni bir yönetmelik hazırlamayı hedefliyoruz.”

Fırsat Eşitliği

Çalıştayın açılışında konuşan Unicef Program Temsilcisi Rita Neves, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF arasında uzun süredir devam etmekte olan işbirliğinin özellikle daha kırılgan kesimde yer alan dezavantajlı çocukların kendi haklarını tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri amacını taşıdığını belirterek, çalışmaların çocukların eşit fırsatlara erişimlerini sağlayabilmek için sosyal refah ve sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesine odaklandığını söyledi.

Ülke programlarının UNİCEF ve ilgili ülkenin öncelikleri dikkate alınarak berberce hazırlandığını hatırlatan Neves, hazırlık sürecinde BM’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dikkate alındığını kaydetti.

2021-2025 Dönemi Türkiye Programı’nda ele alınan konulardan birinin erken çocukluk dönemi olduğunu kaydeden Neves, bu dönemin hem çocuğun gelişimini hem de iyi olma halini daha da pekiştirmek için son derece önemli kritik bir evre olduğunu söyledi. Bu konuda Bakanlık ile ortaklaşa yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.