…
…
…
19 Eylül 2023, Salı Ankara, Türkiye

Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklara Yönelik Sunulan Hizmetlere İlişkin Değerlendirme Toplantıları Başladı.


Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Öksüz ve Yetim Hizmet Birimlerinde görevli meslek elemanlarının katılımıyla bir hafta sürecek olan "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Değerlendirme Toplantıları" bölgesel oturumlarla çevrimiçi olarak bugün başladı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar başta olmak üzere, dezavantajlı durumdaki çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarıyla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmesi ve psikolojik olarak iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla çeşitli mekanizmaları hayata geçirmektedir.

Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 81 il müdürlüğü bünyesinde kurulan Öksüz ve Yetim Hizmet Birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına yönelik çevrimiçi değerlendirme toplantıları başladı.  

Beş gün sürecek bölgesel toplantılarda ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik gerçekleştirilen hane ziyaretlerinin değerlendirilmesi, il müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalardan iyi uygulama örnekleri ve projelerin paylaşılması, sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler ele alınacak.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ihtiyaç alanlarını belirlemek hedeflenmektedir.

Ebeveyn kaybı, çocukların baş etmekte güçlük yaşadığı en zorlu yaşam deneyimlerinden biridir. Çocuğun hayatta kalan ebeveyninin olup olmaması, vefat sonrasında çocuğun yaşamında olumsuz değişimler olması, maddi güçlükler ve çocuğun yakın çevresi tarafından sosyal desteğe erişebilmesi gibi etkenler ebeveyn kaybı yaşamış çocuğun yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik yakın çevresi ve toplum tarafından sağlanan desteklerin yeterli olmaması durumunda, bu desteklerin devlet kurumları tarafından planlanması, sunulması ve kayıp sonrası çocukların maddi manevi ihtiyaçlarının giderilmesi önem arz etmektedir.

Bu toplantılar ve planlamalar ile ülkemizde ebeveyn kaybı yaşamış çocukların mevcut durumlarını tespit etmek, ihtiyaç alanlarını belirlemek ve ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik farklı sosyal politikaların oluşturulması hedeflenmektedir.