…
…
…
…
…
…
…
17 Haziran 2022, Cuma Antalya, Türkiye

Çocuk Koruma Alanındaki Eğitimler Devam Ediyor


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sahada çocuk koruma alanında görev yapan çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

 UNCHR ve UNICEF ile işbirliğinde gerçekleştirilen iki eğitim daha Antalya’da yapıldı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNCHR işbirliğinde hayata geçirilen “Çocuklar Güvende” Çocuk Koruma Mobil Ekibine Yönelik Hizmet İçi Eğitimi’nin üçüncüsü 100 mobil ekip personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

UNİCEF işbirliğinde gerçekleştirilen Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Eğitici Eğitimi’nin ise ikincisi, il müdürlükleri ve kuruluşlarda görev yapan 100 çalışanın katılımı ile yapıldı.

Her iki eğitim programına da katılan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin UNCHR ve UNICEF işbirliğine yapılan bu eğitimlere katılan çalışanlardan çok iyi geri bildirimler aldıklarını belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  UNCHR ve UNICEF temsilcileri ile ilgili daire çalışanlarına teşekkür etti.

Eğitimlerle çocuk koruma alanında çalışan personelin kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Şahin, nihai amacın ise çocukların en kısa sürede, en doğru hizmetlerden yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

 “Çocuklar Güvende”

Çocuk Koruma alanında hizmet veren Mobil Ekiplerde görevli personelin güçlendirilmesi amacıyla “Çocuklar Güvende” Çocuk Koruma Mobil Ekibine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı geliştirildi. 2022 yılı başında akademisyenler ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte eğitim programının içeriği hazırlandı.

Mobil Ekipler Sahada

Mobil Ekip çalışmaları “sokakta risk altında bulunan çocuklar”, “okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar” ve “risk altında bulunan çocukların izlenmesi” olmak üzere üç alanda gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen üç eğitim programına sahada görev yapan 390 mobil ekip çalışanı katıldı.

Çalışanlara Rehberlik

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Eğitici Eğitimleri ile il müdürlüklerinde görev yapan meslek personelinin, çocukların korunmasına yönelik süreçleri etkili bir şekilde yönetmesi ve çalışma verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler yine proje kapsamında hazırlanan rehber kitapçık kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Elemanları İçin Değerlendirme Çerçevesi Rehberi isimli kitapçık, sahada yürütülen çalışmaların eşgüdümlü ve ortak bir perspektiften yapılabilmesi için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Eğitimlerle sahada görevli meslek personeli arasında ortak bir bakış açısı oluşturulması, kanıt temelli ve bütüncül karar vermenin desteklenmesi, çocukların sistem içinde en kısa sürede en doğru hizmetlerden yararlanması, inceleme, tespit ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Eğitimlerinin ilk iki programına 236 personel katıldı. Daha sonra yapılan iki eğitim ise Eğitici Eğitimi olarak planlandı ve bu eğitimlere de 191 çalışan katıldı.