…
14 Eylül 2022, Çarşamba Ankara, Türkiye

Çocuk Dostu Kitap Listesi ile İlgili Basın Açıklaması


Bakanlığımız Tarafından Hazırlanan “Çocuk Dostu Kitap Listesi” Hakkında Çıkan Tartışmalara İlişkin Basın Açıklaması Yapılması Uygun Görülmüştür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak çocuklarımızın yüksek yararı açısından risklerden korunması ve gelişimlerinin desteklenmesi en önemli önceliğimizdir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca çocukların gelişimlerini desteklemek ve ailelerin taleplerini karşılamak üzere, çocukların travmatik sahnelere ve içeriklere maruz kalmayacakları kitap listeleri oluşturulmaktadır.

Öncelikle 0-6 yaş dönemine yönelik yayımladığımız kitap listemiz, gelen talepler üzerine 0-18 yaş grubundaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

“Çocuk Dostu Kitap Listesi” çocuklara ve ailelere tavsiye/rehberlik amacıyla hazırlanmakta olup yeni kitapların katılımıyla güncellenerek Bakanlığımız resmi web sayfasında yayımlanmaktadır.

Çocuk Dostu Kitap Listesi bütün olarak incelendiğinde görülecektir ki Dünya Klasiklerinden, Türk Klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede hazırlanmaktadır. Bu çalışma neticesinde ilk aşamada 1054 kitabın çocukların yaş grubu da dikkate alındığında uygun içerikli olduğu değerlendirilerek önerilmiştir.

Kitapların değerlendirilme sürecinde Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Basılı Eserler Komisyonu görev almaktadır. Bu komisyon, çocuk gelişimcisi, öğretmen, uzman psikolog, sosyal çalışmacı, hukukçu, aile ve sosyal hizmetler uzmanı gibi farklı uzmanlık alanlarından gelen 19 üyeden oluşmaktadır.

Çocuk dostu olarak belirlenen kitapların değerlendirme kriterleri arasında edebi dil esas alınmamakta, kitabın metin ve görsellerinde muzır içerik, şiddet unsuru bulunup bulunmamasına dikkat edilmektedir.

Listemizde yer alan kitaplar değerlendirme formu üzerinden incelenmektedir. Söz konusu form farklı üniversitelerin akademisyenlerinden görüş alınarak hazırlanmıştır.

Çocuk Dostu Kitap Listemizde yer alan kitapların birden fazla yayınevi tarafından basımı yapılabilmektedir. İlgili yayınevleri arasında bir tercih yapmak veya öneri niteliğindeki kitabın seçimi ebeveynin-çocuğun tercihine bırakılmıştır. Bu da ailenin tercih hakkı olduğunu, sansür iddiaları ile uzaktan yakından bağlantısı olmadığını göstermektedir.

İlgili listemiz zaman içinde artan kitap sayısı ve ülkemizin değerli yazarları ile zenginlik kazanmaya devam edecektir.

Dolayısıyla çocuk dostu ve güvenilir kitapların belirlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup süreç içinde uygun görülen kitaplar listemize eklenecektir.

Henüz değerlendirmesi yapılmamış veya şu an değerlendirme aşamasında olan bir çok kitabın çocuk dostu kitap niteliğinde olmadığına yönelik herhangi bir ifade ya da bunu çağrıştıracak bir açıklamamız olmamıştır.
Zararlı içerikte ve çocuklarda travma oluşturabilecek kitaplarla ilgili süreç farklı bir biçimde yürütülmektedir.

Gerek içerik gerekse niceliksel olarak zenginleşen kitaplar ile daha çok çocuğa ulaşma ve çeşitliliği arttırma hususunda çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.