…
14 Ekim 2022, Cuma Ankara-Türkiye

Çalışanlarımıza Yönelik Eğitimlerimiz Devam Ediyor


Çocuk Bakım Kuruluşlarında Görevli Bakım Personelinin Eğitiminden Sorumlu Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi" sona erdi.

Evrensel ve Topluma Yararlı Bireyler

Korumamız altındaki çocukların bakıldığı kurumlarda görev yapan çalışanlar, dört günlük bir eğitim kapsamında Kızılcahamam’da bir araya geldi.

Eğitimin kapanış törenine katılan Bakan Yardımcımız İsmail Ergüneş yaptığı konuşmada,

koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişiminin desteklenerek sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasının önemine değinerek Bakanlığın temel yükümlülüklerinden birinin çocuk ve gençlerin evrensel değerlere sahip, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu amaca yönelik yapılan çok yönlü çalışmalar olduğunu hatırlatan Ergüneş, çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan çalışanlara önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Sahada Kalite ve Eşgüdüm

Bakanlığın, alanda çalışan personelin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları saha ziyaretleri, denetimler, vaka ve faaliyet raporlarının değerlendirilmesi sonucunda planladığını ifade eden Ergüneş, bakım kuruluşlarında verilen hizmetin standardize edilmesi için bu planlama ve yönlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmasını eğitime katılanlarla interaktif olarak sürdüren Bakan Yardımcısı Ergüneş, bakım kuruluşlarında özelikle dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Çocuk ve gençlerin ilgi, yetenek, ve becerilerinin desteklenmesinin önemine değinen Ergüneş,  çocukların sanatsal sportif, akademik faaliyetlerle desteklemesi yönünde yürütülen çalışmaların çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden söz etti.

Akademik Takip

Çocuk ve gençlerin akademik yaşamlarının desteklenmesi ve takip edilmesi üzerine konuşan Ergüneş, çocukların örgün eğitim süreci içerisinde akademik olarak güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ergüneş ayrıca, çocuk ve gençlerin kendi hayatları ile ilgili sağlıklı hedefler koyabilmelerine yardımcı olunması gerektiğini ifade ederek, bu konuda vizyon geliştirici bir rehberlik sisteminin çocukları destekleyeceğini söyledi.

Etkileşimli bir şekilde yapılan kapanış töreninde Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

Eğitim, aralarında psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, sosyolog ve kuruluş müdürlerinin bulunduğu 118 personelin katılımı ile gerçekleştirildi.