…
…
26 Ocak 2022, Çarşamba Batman

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022-2025 Yıllarını Kapsayan İl Eylem Planı Hazırlandı


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları gibi ulusal plan ve programlarda yer alan kadın konusuna ilişkin tedbirlerin yerelin ihtiyaç ve gereklilikleri dikkate alınarak yerelde de uygulanmasını ve belirli bir plan dâhilinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hedefler, stratejiler ve faaliyetlerin yer aldığı üçer yıllık eylem planları hazırlaması hedeflenmiştir. 

Bakanlığımız koordinasyonunda,  2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımızda, 5 hedef, 28 Strateji ve 227 faaliyete yer verilmiştir. Söz konusu Planın ülke genelinde etkin uygulanabilmesi, İl Müdürlüklerimiz başta olmak üzere yerel paydaşlarımızın da IV. Ulusal Eylem Planı ile uyumlu bir şekilde çalışmalar gerçekleştirmesi ile mümkündür. Bu kapsamda, çalışmaların sistemli ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi için IV. Ulusal Eylem Planının yürürlüğe girmesi ile birlikte 2022-2025 yıllarını kapsayan yeni il eylem planlarının çalışması ilimizde yürütülmüştür.

Bu bağlamda İlimizde, “Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan 2022-2025 yıllarını kapsayan İl Eylem Planı Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN başkanlığında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında onaylanıp yürürlüğe giren Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar ilimizde başlamıştır.