Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi


Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde ve Avrupa Birliği tarafından (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı [IPA] çerçevesinde) tahsis edilen fonları da kullanarak “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” başlıklı bir projenin hazırlıklarını sürdürmüştür. Söz konusu proje IPA-I döneminde 4. bileşen olan ve istihdamın geliştirilmesini hedefleyen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında hazırlanmıştır. “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” Projesi bu bileşen altında hazırlanan en büyük bütçeli proje özelliğini taşımaktadır.

Projenin hazırlık süreci hızlandırılmış ve teknik şartnamesi bitirilerek 2014 sonunda ihaleye çıkılmıştır. Projenin iki aşamalı ve yaklaşık 9 ay süren ihale süreci 27 Temmuz 2015 tarihinde sonuçlandırılmıştır ve Kasım 2015 itibariyle projenin uygulama safhasına geçilmiştir.

Proje kapsamında 12 pilot ilde  (Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ) ve 24 ay boyunca;

  • Roman yurttaşlarımıza çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulacak,
  • Roman semtlerinde araştırmalar gerçekleştirilecek,
  • Ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı güçlendirmek için eğitimler verilecek,
  • Roman semtlerindeki okullarda çocuklarla ders dışı aktiviteler gerçekleştirilecek,
  • Sağlık sisteminden daha kolay yararlanılmasına yönelik eğitimler yapılacak,
  • Mesleki kurslara erişimi sağlamak ve ücretsiz taşıma hizmeti sunmak gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için projenin yürütüleceği pilot illerde Bakanlığımız il müdürlüklerine bağlı sosyal hizmet merkezlerinde projenin ilk uygulama yılının birinci çeyreği sonuna kadar toplam 20 adet “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi” (SHKB) oluşturulacaktır. Bu çerçevede Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimlerinin oluşturulup faaliyete geçebilmesi için projenin mal alımı bileşeni kapsamında pilot illerdeki sosyal hizmet merkezlerine donanım ve araç gereç teslimatlarına başlanmıştır. Ve ayrıca projenin yürütüldüğü 12 pilot ildeki 44 okula eğitim aktivitelerinde kullanılmak üzere konteyner ve çeşitli donanımın teslimat işlemleri devam etmektedir. Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için her bir birimde iki tane proje personeli (Koordinatör ve Sosyal Arabulucu) istihdam edilecek ve ayrıca birisi Bakanlığımız personeli ve diğer ikisi de MEB personeli olmak üzere üç tane de tam zamanlı kamu personeli görevlendirilecektir. Ve son olarak söz konusu birimlerde birim koordinatörü ve sosyal arabulucu istihdamı için gerekli işe alım süreçleri başlamış bulunmaktadır.