…
…
…
…
…
…
13 Mart 2023, Pazartesi Ankara

Koruyucu Aile Hizmetlerinden Sorumlu Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Başladı


Başkanlığımız ve Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Koruyucu Aile Hizmetlerinden Sorumlu Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı" Ankara/Haymana’da başladı.

13-17 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitimin açılış konuşmalarını, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sayın Ahmet Abdullah SEZEN ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sebiha BAŞARAN yaptı.

Sayın SEZEN konuşmasında; "Medeniyet olgusunun en önemli parçası kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübedir. Bilgi ve tecrübenin başarıyı bir şekilde aktarılması; hafızası, geleneği olan güçlü kurumların anahtarıdır. Bizler, Bakanlığımızın geleneğinin ve tecrübesinin genç çalışma arkadaşlarımıza aktarılmasından sorumluyuz.” dedi.

Sayın SEZEN konuşmasına; “Çocuklara sunulan hizmetler, korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakım ve himayesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından geliştirilen ve sunulan kurumsal mekanizmalardan mı ibarettir? Devlet dışında sivil toplumun, kendi geleneksel dayanışma ve himaye mekanizmaları yok muydur? İşte bu çok önemli bir kavram ve tarihsel kurumu ortaya çıkıyor. Bakanlığımız tarafından idari sorumluluğu yürütülen koruyucu aile kurumu, tarihimiz boyunca farklı adlarla var olan, geleneksel ve en eski çocuk koruma pratiğimizdir." sözleriyle devam ederek, koruyucu aile sisteminin geleneklerimizin bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

5 gün sürecek eğitimde Bakanlığımız uzman eğiticileri ve akademisyenler tarafından;

-Aile Odaklı Hizmetler, Koruyucu Aile Hizmetlerinin Önemi,

-Koruyucu Aile ABS Modülü,

-Ergenlik Dönemindeki Çocuklara Yönelik Psiko Sosyal Destek,

-Koruyucu Aile E-Devlet Başvurularının Değerlendirilmesi-Uygulama Örnekleri,

-Koruyucu Aile İzlemeleri Kapsamında Aile Ve Çocukla Çalışma,

-Koruyucu Aile Hizmetlerinde Bireyi Tanıma Teknikleri,

-Koruyucu Aile Hizmetlerine Yönelik Yapılması Planlanan Çalışmalar, konularının yanı sıra;

-Afet Ve Acil Durumlarda Ailelere Ve Çocuklara Yönelik Psiko-Sosyal Destek, konusunda da eğitimler verilmesi planlandı.

Eğitim, eğitime taşra teşkilatından katılan meslek elemanları ile istişare, eğitimin değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin yapılması gereken çalışmaların planlanması ile sona erecek.