Eğitimler


 

KORUYUCU AİLE EĞİTİMLERİ

Koruyucu aile adayları ve koruyucu ailelere; hizmet kapsamındaki görevleri ve sorumluluklarını anlamaları, kurum ile iş birliği içerisinde hareket ederek karşılaştıkları sorunlara uygun çözümler geliştirebilmeleri, çocukların bakımı ve gelişimi konusundaki bilgilerini ve becerilerini ilerletmeleri amacıyla Bakanlık tarafından çeşitli eğitimler sunulmaktadır.  

Koruyucu aile eğitimleri hizmet modeline göre hazırlanmış olan Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitim Paketi ve Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitim Paketi olmak üzere iki eğitim paketinden oluşmaktadır.  

Tüm koruyucu ailelere yönelik hazırlanmış olan Birinci kademe eğitim paketi koruyucu ailelerin hizmet hakkında bilgi sahibi olması ve çocukların psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanarak, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik temel eğitimleri kapsamaktadır.  Birinci kademe eğitim paketi içerisinde; 

 • Merhaba,
 • Hazırım,
 • Birlikteyiz,
 • Bağlanma ve Gelişim,
 • Yaşam Düzeni,
 • Beceri Kazanma,
 • Travma ve İyileşme,
 • Ergenlik,
 • Bağımlılığı Anlama ve Yaklaşım,
 • Sağlıklı Geçişler,
 • Güçlenme ve Stresle Başaçıkma adlarını taşıyan 11 modülü içermektedir.

İkinci kademe eğitim paketi ise uzmanlaşmış koruyucu aile ve geçici koruyucu ailelere yönelik hazırlanmış olan daha spesifik ve uzmanlık gerektiren konuları içeren eğitimlerdir.   İkinci kademe eğitim paketinde;

 • Suça Sürüklenen Çocuklar,
 • Suç Mağduru Çocuklar,
 • Özel Gereksinimli Çocuklar adlarını taşıyan üç modül bulunmaktadır.

Koruyucu aile eğitimleri Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı il müdürlükleri tarafından düzenli aralıklarla organize edilmektedir. Koruyucu aile birimlerinde görev yapan alana yönelik deneyim sahibi meslek elemanları tarafından verilen eğitimlerde, koruyucu aile adayları ve koruyucu ailelerin etkin öğrenmelerini teşvik amacıyla interaktif bir yöntem izlenmektedir.