Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

  Başvuru Yeri

  Koruyucu Aile Hizmetinin Diğer Hizmetlerden Farkı

  Kimler koruyucu aile olabilir?

  Koruyucu Aile Bakım Modelleri

  İstenen Belgeler

  Ailenizde yaşayan diğer kişiler

  Değerlendirme Süreci

  Çocukla Tanışma ve Yerleşme Süreci

  Birlikte yaşamda sizi neler bekliyor?

  Çocukla sorunların çözümlenmesinde sağlanan destekler

  Hizmetin sonlanması gerekli mi?

  Kurumla işbirliğinin önemi ve gerekliliği

  Hizmet Kapsamında Sağlanan Destekler

  Sizden Beklenenler