Veysi TOPKAN
SORUMLU OLUNAN ALANLAR:

Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi

Sosyal Ekonomik Destek ve Sosyal Yardımlar Birimi

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 

Eğitim Hizmetleri

Çocuk Hizmetleri Birimi

Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Birimi

Birimleriyle İlgili Protokollerin Takibi

Kurumsal İletişim Adresi : veysi.topkan@aile.gov.tr